เช็กเงื่อนไข ออมเงินกรุงไทย เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี

ออมเงินกรุงไทย กับเงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 1.8% ต่อปี เปิดรับฝากถึงวันที่ 31 ธ.ค. นี้ เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

ธนาคารกรุงไทยออกผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำพิเศษ 25 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 1.8% ต่อปี เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับผู้ฝากเงิน และสนับสนุนให้คนไทยมีวินัยการออม สำหรับเงื่อนไขและรายละเอียดการฝากเงินมีดังนี้

ระยะเวลาฝาก

25 เดือน
จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำและสูงสุด

เปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ยต่อปี

1.80% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 15 พ.ย. 65 ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยสามารถเรียกดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันได้ที่ Krungthai.com)
ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย

ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยไปยังบัญชีคู่โอน (บัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร
เงื่อนไขการฝาก/ถอน/โอน สิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดา (บุคคลสัญชาติไทย และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ), นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร (สมาคม, มูลนิธิ, วัด เงินศาสนสมบัติกลาง ศาล ศาลเจ้า สำนักปฏิบัติธรรม โบสถ์ มัสยิด, สถานศึกษาของเอกชน, องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ) และหน่วยงานราชการ (สถานศึกษาของรัฐบาล)
การเปิดบัญชีและการฝากแต่ละครั้ง ไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
รับฝากตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 65 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง